Portekiz Ombudsmanı, Ombudsman José Francisco de Faria e Costa ve Ombudsman Vekili Jorge Manuel de Miranda Jacob, 8 ve 11 Şubat 2016 tarihleri arası Ankara’yı ziyaret etti.

Ziyaretlerinin en belirgin amacı ‘Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kurulmasının Desteklenmesi’  projesinde özen ve çabanın sürdürülmesidir. Konular arasında Kamu Denetçiliği Kurumu’nun yetkileri olmuştur. Ombudsman, José Francisco de Faria e Costa ve, Kamu Başdenetçisi, Sayın Nihat Ömeroğlu  ´Ombudsmanlık Kurumu’nun hem adaletin hem de temel insan hak ve özgürlüklerinin korunmasının ve güçlendirilmesinde koruyucu rol oynadığını` açıkladılar. Ankara’daki ziyaretleri sırasında, Portekiz Ombudsmanı ve Ombudsman Vekili, Kamu Denetçiliği Kurumu Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimini, Anayasa Mahkemesini, Türkiye Adalet Akademisini ve Temyiz Mahkemesi, Danıştay Başkanı’nı ziyaret etti. Portekiz Büyükelçisi, Sayın Jorge Cabral, Türk ve Portekiz yetkililerini Resmi Rezidansında ağırladı.

© Anayasa Mahkemesi231

  • Share